Magiske rikdomssedler og tempelmynter.



Autentiske magiske rikdomssedler og tempelmynter
fra thailandske og kinesiske templer.