Magiske rikdomssedler og tempelmynter.Autentiske magiske rikdomssedler og tempelmynter
fra thailandske og kinesiske templer.