Tsa Tsa-amuletter.

Tibetansk Tsa Tsa.

Tsa-Tsa er jordskaster (ofte blandet med relikvier)
som bæres av tibetanske buddhister som magiske beskyttelse,
oftest i relikvier (tibetansk: Ga'au)
og noen ganger har imponerende dimensjoner.

Tibetanere holder også ofte i Ga'au alle slags små gamle gjenstander
og rare steiner,
og anses som "ladet" med åndelig energi.