Phra Siwali-amuletter.


Amuletter og velsignede gjenstander av Phra Siwali.
*
De Phra Siwali er ermit buddhistiske munker som lever i jungelen.
De regnes som veldig hellige og tradisjonen sier det
den mest erfarne av Phra Siwali ha enorme magiske krefter.
*
Vi tilbyr her både amuletter som er bilder av Phra Siwali
og også noen laget av Phra Siwali eremitter munker
(ofte hugget av hellige steiner).
*
Hvis du vil vite mer om Phra Siwali, Må du Klikk her.