Pa Yant (thailandske buddhistiske pentakler på klut)

Pa-Yant (Thai buddhistiske pentakler på klut).

De ærverdige munkene i Thailand gjør og velsigne
et bredt utvalg av pentakler på klædning og metall,
det kalles Pa Yant.
 Pa Yant kan ha mange forskjellige magiske bruksområder
og representerer både pentakler og forskjellige guddommer og dyr.