Dtagrol amuletter.

Tibetansk Dtagrol amuletter.

Trungwa og Dta'Grol (også skrevet Tagroleller Tadrol) er amuletter sammensatt
av en pentakle, mantra og forskjellige hellige stoffer.

I noen av disse amulettene er den tibetanske tradisjonen
Det gir deg litt forsikring
bærer for å oppnå sin død, gitt,
at amuletten er kremert samtidig med kroppen hans!

Tibetanske amuletter Dtagrol kan ha mange forskjellige krefter,
i henhold til pentakelen og guddom som den er viet til.